سری | 6 PKF375FB1E 30 سانتی‌متر، سرامیک دومینو
کد محصول : PKF375FB1E
مشاهده محصول
سری | 8 اجاق گاز صفحه‌ای 30 سانتی‌متری PRA326B70E، سرامیکی
کد محصول : PRA326B70E
مشاهده محصول
سری | 2 اجاق گاز صفحه‌ای 60 سانتی‌متری PBP0C2B80O با کنترل‌های یکپارچه
کد محصول : PBP0C2B80O
مشاهده محصول
سری | 2 استیل براق PBP0C5B80O اجاق گاز صفحه‌ای 60 سانتی‌متری با کنترل‌های یکپارچه
کد محصول : PBP0C5B80O
مشاهده محصول
سری | 6 PKE611F17E 60 سانتی‌متر، صفحه سرامیکی
کد محصول : PKE611F17E
مشاهده محصول
سری | 6 PIA611F18E، بدون قاب 60 سانتی‌متری - صفحه سرامیکی
کد محصول : PIA611F18E
مشاهده محصول
سری | 8 PIK975N24E استیل براق، فریم‌های جانبی از جنس استیل ضد زنگ، 90 سانتی‌متر، Sensor Plus Induction - اجاق صفحه‌ای سرامیک
کد محصول : PIK975N24E
مشاهده محصول
سری | 8 PIV675N17E استیل براق، Comfort profile 60 سانتی‌متری القایی - صفحه سرامیکی
کد محصول : PIV675N17E
مشاهده محصول
سری | 8 30 cm Gas hob, Ceramic
کد محصول : PRB326B70E
مشاهده محصول
سری | 4 PKH845B17 استیل براق، طراحی فریم 80 سانتی‌متری، صفحه سرامیکی
کد محصول : PKH845B17
مشاهده محصول
سری | 8 PKM875DP1D 80 سانتی‌متر، صفحه سرامیکی
کد محصول : PKM875DP1D
مشاهده محصول
سری | 4 PKN645D17 استیل براق، طراحی فریم 60 سانتی‌متری، صفحه سرامیکی
کد محصول : PKN645D17
مشاهده محصول
سری | 8 PIV975N17E استیل براق، Comfort profile 90 سانتی‌متری القایی - صفحه سرامیکی
کد محصول : PIV975N17E
مشاهده محصول
سری | 6 PKF375FB1E 30 سانتی‌متر، سرامیک دومینو
کد محصول : PKF375FB1E
مشاهده محصول
سری | 8 اجاق گاز صفحه‌ای 30 سانتی‌متری PRA326B70E، سرامیکی
کد محصول : PRA326B70E
مشاهده محصول
سری | 2 اجاق گاز صفحه‌ای 60 سانتی‌متری PBP0C2B80O با کنترل‌های یکپارچه
کد محصول : PBP0C2B80O
مشاهده محصول
سری | 2 استیل براق PBP0C5B80O اجاق گاز صفحه‌ای 60 سانتی‌متری با کنترل‌های یکپارچه
کد محصول : PBP0C5B80O
مشاهده محصول
سری | 6 PKE611F17E 60 سانتی‌متر، صفحه سرامیکی
کد محصول : PKE611F17E
مشاهده محصول
سری | 6 PIA611F18E، بدون قاب 60 سانتی‌متری - صفحه سرامیکی
کد محصول : PIA611F18E
مشاهده محصول
سری | 8 PIK975N24E استیل براق، فریم‌های جانبی از جنس استیل ضد زنگ، 90 سانتی‌متر، Sensor Plus Induction - اجاق صفحه‌ای سرامیک
کد محصول : PIK975N24E
مشاهده محصول
سری | 8 PIV675N17E استیل براق، Comfort profile 60 سانتی‌متری القایی - صفحه سرامیکی
کد محصول : PIV675N17E
مشاهده محصول
سری | 8 30 cm Gas hob, Ceramic
کد محصول : PRB326B70E
مشاهده محصول
سری | 4 PKH845B17 استیل براق، طراحی فریم 80 سانتی‌متری، صفحه سرامیکی
کد محصول : PKH845B17
مشاهده محصول
سری | 8 PKM875DP1D 80 سانتی‌متر، صفحه سرامیکی
کد محصول : PKM875DP1D
مشاهده محصول
سری | 4 PKN645D17 استیل براق، طراحی فریم 60 سانتی‌متری، صفحه سرامیکی
کد محصول : PKN645D17
مشاهده محصول
سری | 8 PIV975N17E استیل براق، Comfort profile 90 سانتی‌متری القایی - صفحه سرامیکی
کد محصول : PIV975N17E
مشاهده محصول
با ما تماس بگیرید

سوالات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید

ارتباط با ما
خدمات Bosch

عالی ترین خدمات، قبل و پس از فروش

خدمات بوش را تجربه کنید
Bosch را تجربه کنید.

کیفیت، تکنولوژی و اطمینان را تجربه کنید.

بیشتر بدانید
جستجوی مراکز فروش

مراکز فروش نزدیک محل زندگی!

جستجو